search
close
close
close
אגרות

אגרות

תשלום אגרת נישואין

על מנת שהמועצה הדתית תטפל בהליך הנישואין שלכם יש צורת בתשלום אגרת נישואין.

התשלום הינו מרכיב הכרחי ואת תשלום אגרת הנישואים תשלמו במשרדי המועצה הדתית ראשון לציון כבר בביקור הראשון.

עבור מה התשלום של אגרת הנישואין?

לאחר ביצוע תשלום אגרת נישואין תוכלו לקבל את שירותי המועצה הדתית הכוללים:

 • פתיחת תיק נישואים ברבנות (רישום נישואים).
 • הדרכת חתן והדרכת כלה.
 • הדפסת תעודת הנישואים בשני העתקים.
 • מינוי של רב מטעם הרבנות לעריכת חופה.

תעריפים, אגרות והנחות בתשלום אגרת הנישואין

 • רישום נישואין / תיק נישואין – 720 ₪
  • בגין ביטול תיק נישואין יתבצע החזר תשלום חלקי פרט לעלות פתיחת התיק בסך של 179 ₪
 • אימות הסכם נישואין – ממון – 277 ₪.
 • תעודת רווקות – 154 ש"ח
 • הנפקת תעודת נישואין נאמן למקור – 67 ₪
  • העתק נוסף מאושר של תעודת נישואין נאמן למקור – 20₪
 • הנפקת אישורים – 133 ₪

הנחות מיוחדות

הנחות מיוחדות בשיעור של 40% ינתנו כאשר אחד מבני הזוג עומד בקריטריונים הבאים ובכפוף לאישורים מתאימים:

 • חייל בשרות סדיר שאינו בשירות קבע.
 • משרת בשירות לאומי.
 • מקרה סעד – אישור הלשכה לשירותיים חברתיים.
 • סטודנט עד גיל 30 בהצגת אישור בתוקף ללימודי תואר.
 • בן ישיבה עד גיל 30 עם אישור תורתו אומנותו
 • עולה חדש בשנתיים הראשונות לעלייתו.
 • נכה.
 • עיוור או ליקוי ראייה.

הערה: תעריפי האגרות הן ממשלתיות ועל פי קביעת משרד לשירותי דת.