search
close
close
close
אודות המועצה

אודות המועצה

מועצה הדתית ראשון לציון

המועצה הדתית ראשון לציון מופקדת על מתן שירותי דת במגוון רחב של תחומים ועיקרם: פיקוח על כשרות, שירותי רבנות, מקוואות ועריכת נישואים, פעולות לשמירה על טהרת משפחה ופעולות תרבות תורנית.

המועצה הדתית ראשון לציון מתנהלת על פי "חוק שירותי הדת היהודיים" התשל"א -1971, כאשר את הרכב המועצות קובעים המשרד לענייני דתות, הרשויות המקומיות והרבנויות המקומיות. במסגרת תפקידה על המועצה הדתית ראשון לציון לספק שירותים דתיים לכלל האוכלוסייה.

המועצה הדתית ראשון לציון מורכבת מ-9 חברים, ובראשה עומד יושב ראש הנבחר מר' ישעיהו מלכא.

עיקר הפעילות של המועצה הדתית ראשון לציון ממומנת על ידי העירייה אשר ברשותה היא פועלת, כאשר יתרת הפעילות ממומנת על ידי משרד הדתות והכנסות מנישואין כשרות וטהרת המשפחה. 

שירותי הדת של המועצה הדתית ראשון לציון

המועצה הדתית ראשון לציון שנקראת גם רבנות ראשון לציון בשל מחלקת הנישואין שבה, פועלת במהלך השנה לחזק את הקשר של הקהילה עם ערכי הדת בצורות מגוונות כגון:

 • קיום תפילות בימים הנוראים ותקיעת שופר בראש השנה וביום כיפור.
 • הפצת לוח שנה מהודר המכיל את רשימת החגים והמועדים, זמני כניסת השבת ותפילות מיוחדות.
 • הקמת סוכה מרכזית בחג הסוכות ושוק ארבעת המינים.
 • עריכת ה"הקפות השניות" בהשתתפות תושבי העיר, חזנים וזמרים בלווי תזמורת 
 • עריכת מסיבות בבתי כנסת בעיר לרגל אירועים שונים כגון סיום מסכת, ראש חודש, הכנסת ספר תורה וכד'.
 • מועצה דתית ראשון לציון דואגת לארגון מסיבות חנוכה בבתי הכנסת.
 • ניהול תפילות ליום הקדיש הכללי (י' טבת).
 • הקראת מגילת אסתר בבתי ספר תיכון ברחבי העיר.
 • מבצעי חלוקת מצרכים לנזקקים לקראת חג הפסח.
 • מכירת חמץ והכשרת כל המקומות העומדים בהשגחת הרבנות לפסח.
 • תפילות ליום העצמאות וליום ירושלים.
 • עצרות מתן תורה לקראת שבועות.