search
close
close
close
כשרות

כשרות

מחלקת כשרות

מחלקת הכשרות של המועצה הדתית ראשון לציון אחראית על הכשרות בעיר בקריטריונים והסטנדרטים הגבוהים ביותר על מנת להאכיל את עם ישראל אוכל כשר לכל הדעות.

אגף הכשרות על אגפיו עבר בשנים האחרונות שדרוג מבנה וכח אדם, וכיום הוא מונה רבנים ומפקחים וכן משגיחים ברמה גבוהה אשר עושים את מלאכתם, מלאכת הקודש נאמנה ובמסירות נפש גדולה על מנת להעמיד את מערכת הכשרות על תילה ולמנוע מכשלה מהציבור ומהעסקים.

מנהל מחלקת כשרות:

בראש המחלקה עומד הרה"ג יוסף חממי שליט"א, 
אשר הינו איש מקצוע ובעל עבר ונסיון מקצועי בכל הקשור לכשרות על כל תחומיו.
נקבעו קריטריונים וסטנדרטים חדשים בכל המערכת ועוצבו נהלים חדשים בכל ענף הכשרות על מנת לשפר את רמת ומערכת הכשרות, וב"ה נעשה מהפך כשרותי בכל העיר.

תהליך קבלת תעודת כשרות

על מנת לקבל כשרות לבית עסק יש למלא את טפסים הרלוונטיים לצורך הבקשה.

חשוב לציין כי יש הבדל בין קבלת כשרות לבית עסק לבין קבלת כשרות לפסח שעבורה יש למלא טפסים ייעודיים נוספים.

אנשי קשר ולוחות זמנים במחלקת כשרות

תפקיד: ראש מחלקת כשרות

טלפון: 039599581 | דוא"ל: mdrlhammy@gmail.com

מיקום המשרד: קומה – 3 | חדר – 303

זמני קבל קהל במחלקת הכשרות:

  • יום א' –בוקר: 9:00-12:30 , אחה"צ: 16:00-17:50
  • יום ב' –בוקר:  9:00-12:30
  • יום ג' –בוקר:   9:00-12:30, אחה"צ 16:00-17:50
  • יום ד' –בוקר:  9:00-12:30
  • יום ה' –בוקר:  9:00-12:30