search
close
close
close
מנהלה

מנהלה

המועצה הדתית ראשון לציון

המועצה הדתית ראשון לציון מספקת את כל שירותי הדת בעיר ופועלת מתוקף "שירותי הדת היהודיים"
מגוון שירותי המועצה כוללים שירותי דת כגון: כשרות, מקוואות, גניזה ונישואין.

בין היתר מפעילה המועצה הדתית ראשל"צ את המחלקות הבאות:

  1. מחלקת נישואין – רישום נישואין, תעודות רווקות, אישורים, תעודת נישואין, שחזור מארכיון וכדומה.
  2. מחלקת הכשרות – פיקוח על הכשרות, מתן תעודת כשרות שנתית לבתי אוכל, אולמות, מלונות, מסעדות, חנויות, הכשרות לפסח.
  3. מחלקה המקוואות לטהרת המשפחה (שירותי טבילה).
  4. שירותי גניזה.
  5. שירותי הדרכת כלות.
  6. שירותי מידע לגבי שיעורי תורה.

 
יו"ר המועצה הדתית הנו אייל לוי.
כל פעילותה של המועצה הדתית מבוקרת על ידי רו"ח חיצוני ועל ידי מבקר עיריית ראשון לציון.

רשימת חברי המועצה הדתית

אייל לוי – יו"ר המועצה הדתית

רונן זינגר – מ"מ וסגן היו"ר וגזבר המועצה הדתית

עו"ד הראל אשוואל – סגן יו"ר המועצה הדתית

שמחה נחמני – חברת המועצה הדתית

בת שבע יעלה שחר – חברת המועצה הדתית

סיון גנור דר – חברת המועצה הדתית

שמואל גרוס – חבר המועצה הדתית

משה יהושע – חבר המועצה הדתית

שי שלמה דעבול – חבר המועצה הדתית

רשימת חברי המועצה

כיום אין חברי מועצה דתית בראשון לציון

ההנהלה

ישעיהו מלכא – ממונה בעל סמכות הכרעה

אלדד גדסי – ממונה


עו"ד אייל נון – יועץ משפטי של המועצה הדתית

מיכאל צור – חשב מלווה של המועצה הדתית


שולי לחמנוביץ – מנהלת לשכת יו"ר המועצה הדתית

אתי ניסים – מנהל חשבונות

בשמת לוי – מזכירת רכש