search
close
close
close
מקוואות

מקוואות

לשירותכם אינדקס מקוואות הפזורים ברחבי העיר ראשון לציון. רשימת המקוואות מאפשרת לכם לקבל מידע רלוונטי לכל מקווה כגון כתובת, שם הבלן / בלנים, שם האחראי, שם המשגיח ובנוסף לקבל מידע לגבי גישה לנכים ואפשרות להגאלת כלים.
לפניכם מחירון שימוש במקוואות עפ"י חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת:
■ טבילה ומקלחת - 15 ₪
■ טבילה ואמבטיה - 30 ₪
■ כלה - 50 ₪
■ כלה בשנה ראשונה - ללא תשלום
■ טבילה שלא בשעות הפעילות הרגילות - 50 ₪

לחץ לרשימת הנחיות משרד הבריאות הכתובות והטלפונים של המקוואות

keyboard_arrow_right touch_app keyboard_arrow_left
שם
שימושים
נגישות
שכונה
כתובת
מקווה רבי עקיבא
נשים
כן
בן אהרון צדוק אורפלי 4 ראשון לציון
מקווה החידא (הרצל)
נשים
לא
מערב ישן
החידה 4
מקווה רשב"י (רמת אליהו)
נשים
חלקי
רמת אליהו
רח' אנילביץ פינת חנה סנש ראשון לציון
מקווה טהרת לאה (נווה חוף)
נשים
חלקי
נוה חוף
רח' הארגמן 10 ראשון לציון
מקווה אור החיים (פופל)
נשים
לא
גני אסתר
רח' פופל 20 ראשון לציון
מקווה הבעש"ט (נאות אשלים)
נשים
לא
נאות אשלים
רח' התזמורת 51 פינת הגיתית ראשון לציון
מקווה הבן איש חי (נחלת יהודה)
נשים
לא
נחלת יהודה
לוז 30 ראשון לציון
מקווה טהרת מלכה
נשים
לא
שיכון המזרח
יוסף הנשיא 5 ראשון לציון
מקווה נחמה (אורפלי)
נשים
חלקי
מרכז העיר
נחמה 7 ראשון לציון
מקווה אור החיים (פופל)
גברים
לא
גני אסתר
רח' פופל 20 ראשון לציון
מקווה רבי עקיבא
גברים
לא
בן אהרון צדוק אורפלי 4 ראשון לציון
מקווה טהרת לאה (נווה חוף)
גברים
לא
נווה חוף
רח' הארגמן 10 ראשון לציון
מקווה נחמה (אורפלי)
גברים
לא
מרכז העיר
נחמה 7 ראשון לציון
מקווה הבעש"ט (נאות אשלים)
גברים
לא
נאות אשלים
רח' התזמורת 51 פינת הגיתית ראשון לציון
מקווה רשב"י (רמת אליהו)
גברים
חלקי
רמת אליהו
רח' אנילביץ פינת חנה סנש ראשון לציון
מקווה הבן איש חי (נחלת יהודה)
גברים
לא
נחלת יהודה
לוז 30 ראשון לציון
מקווה ג'נט (נווה דקלים)
נשים
חלקי
נווה דקלים
החלוצים 45 ראשון לציון
מקווה הטהורים (כרמים)
נשים
חלקי
כרמים
היוגבים 4 ראשון לציון
מקווה בובה
נשים
כן
נאות שקמה
קפאח 2 ראשון לציון