search
close
close
close
נישואין

נישואין

מחלקת הנישואין מברכת אתכם במזל טוב

מחלקת הנישואין של המועצה הדתית ראשון לציון בראשותו של כבוד הרב בן ציון חכמוב מעמידה לרשותכם הציבור הרחב מגוון שירותי דת.

חוק מדינת ישראל קובע כי רק נישואים שנערכו על פי זרם היהדות האורתודוקסית מוכרים כנישואים כשרים בישראל.

לכן כל זוג המבקש להינשא במדינת ישראל נדרש לפנות אל משרדי הרבנות ולהירשם בהם לנישואין מבעוד מועד לפני טקס עריכת החופה באירוע עצמו.

בזכות הרישום לנישואים ברבנות אתם מקבלים  הכרה כי שני בני הזוג כזוג נישאו באחת ממוסדות הדת במדינה ובזכות כך מוכרים על ידי משרד הפנים.

עבור זוגות אלו מונפקת תעודת נישואים על ידי הרבנות הראשית לאחר הצגת הכתובה שנחתמה בטקס הנישואים.

הנחיות פתיחת תיק נישואין

אנחנו רוצים שתהליך פתיחת תיק הנישואין יהיה קל ונוח ככל האפשר ולכן בעמוד זה תקבלו את כל המידע הנדרש על מנת שתוכלו לערוך חופה וקידושין כדת מושה בישראל.

באתר המועצה הדתית ראשון לציון תגלו שריכזנו עבורכם שלב אחר שלב את כל התהליך החל מהרישום ועד לעריכת החופה עצמה.

בנוסף יש בפניכם דרכי התקשרות שונים שבעזרתם אנחנו נשמח לתת לכם מענה על כל שאלה.

הימים בהם אין עריכת חופות בשנת תשפ"ג (2023)

גם לעריכת קידושין יש זמנים בהם מותר ואסור.

לפניכם לוחות הזמנים בהם חל איסור על עריכת חופה וקידושין.

בירור יהדות ליוצאי אתיופיה

*לצורך בירור יהדות כנסו לקישור המצורף.

בירור יהדות ליוצאי ברית המועצות / רוסיה

*לצורך בירור יהדות כנסו לקישור המצורף.

בירור יהדות ליוצאי מדינות אחרות

*לצורך בירור יהדות כנסו לקישור המצורף.

ארכיון המועצה

אנחנו מבינים שלפעמים יש צורך בשחזור מסמכים או לבצע תיקונים של טעויות סופר.

ארכיון המועצה מאפשר לכם לשחזר מסמכים שונים כגון תעודות נישואין, כתובה ומסמכים נוספים, ועל השחזור אחראית מחלקת הנישואין.

אגרת נישואין

על מנת שמחלקת הנישואין תוכל לבצע את המשימות והפעולות עליהם היא אמונה יש צורך בתשלומי אגרות.

התשלום הינו מרכיב הכרחי ואת תשלום אגרת הנישואים תשלמו במשרדי המועצה הדתית ראשון לציון כבר בביקור הראשון.

רישום לנישואין

תהליך הרישום לנישואין מחייב הקפדה על כל פרט ופרט.

באפשרותכם לבצע חלק מהתהליך באתר שירת הים או אצלנו במשרדי המועצה הדתית ראשון לציון.

רשימת זוגות נרשמים לנישואין

בהתאם להנחיית המשרד לשירותי דת הקובע כ׳ יש לפרסם את דבר הרישום לנישואין מיד עם פתיחת תיק הנישואין. (שמות הנרשמים לנישואין המופיעים באתר זה כוללים את לשכות רישום הנישואין המופיעות במסך. יתר לשכות רישום הנישואין ממשיכות לפרסם בעיתונים המקומיים)

הסכמת הרב לעריכת קידושין על ידי רב חיצוני

ישנם 2 אפשרויות לעריכת קידושין, אחת על ידי רב מורשה מטעם המועצה הדתית ראשון לציון או על ידי רב חיצוני.

כאשר רב חיצוני עתיד לערוך את החופה יש צורך להקפיד על 3 דברים חשובים:

  1. הרב נמצא ברשימת הרבנים המורשים
  2. מילוי טופס ייעודי המהווה את הסכמת הרב, זהו "טופס כחול". 
  3. קבלת מכתב אישי של הרב להסכמתו.

רשימת רבנים מורשים

אם בחרתם לערוך את החופה עם רב מורשה מטעם המועצה הדתית של ראשון לציון אין צורך שתמלאו טופס כחול אלא רק לבחור את הרב מרשימת הרבנים המורשים לקידושין בראשון לציון.

אנשי קשר ולוחות זמנים במחלקת הנישואין

תפקיד: ראש מחלקת נישואין

טלפון: 039599578 | דוא"ל: mdrlhha@gmail.com

מיקום המשרד: קומה – 2 | חדר – 201

תפקיד: מחלקת נישואין – רב יהדות ליוצאי אתיופיה

טלפון: 039599582 | דוא"ל: mdrlmosh@gmail.com

מיקום המשרד: קומה – 2 | חדר – 207

תפקיד: מחלקת נישואין

טלפון: 039599587 | דוא"ל: mdrlyigal@gmail.com

מיקום המשרד: קומה – 2 | חדר – 206

תפקיד: מחלקת נישואין

טלפון: 039599579 | דוא"ל: mdrlrvi@gmail.com

מיקום המשרד: קומה – 2 | חדר – 204

תפקיד: מחלקת נישואין

טלפון: 039599580 | דוא"ל: mdrlvered@gmail.com

מיקום המשרד: קומה – 2 | חדר – 205

זמני קבלת קהל רבני המועצה הדתית:

זמני קבל קהל במחלקת הנישואין:

  • יום א' –בוקר: 9:00-12:30 , אחה"צ: 16:00-17:50
  • יום ב' –בוקר:  9:00-12:30
  • יום ג' –בוקר:   9:00-12:30, אחה"צ 16:00-17:50
  • יום ד' –בוקר:  9:00-12:30
  • יום ה' –בוקר:  9:00-12:30