search
close
close
close
בקשת כשרות

בקשת כשרות

אופן פתיחת תיק כשרות במועצה הדתית ראשון לציון

בעל עסק יקר

קבלת כשרות לעסק נעשית ב 3 שלבים:

  • שלב ראשון – יש למלא את הפרטים בטופס מספר 1 במלואם.
  • שלב שני – לצרף צילום תעודת זהות של בעלי העסק, צילום דף ח.פ או דף עוסק מורשה.
  • שלב שלישי – יש למלא את כל רשימת הפרודוקטים בטופס מספר 3, הנמצאים בעסק או שעתידים להמצא בעסק ויש לחתום בתחתית הדף.

*יש להקפיד ולקרוא את הנהלים בטופס בקשה לקבלת כשרות עם דגש על עמודים  4/5/6 ורק אח"כ לחתום.

בגמר מילוי הפרטים בטפסים יש להעביר המסמכים לרב מחלקת הכשרות.

לאחר קבלת כל הטפסים והמסמכים אלו השלבים הבאים (באחריות מחלקת הכשרות):

זימון בעל העסק ובעלי תפקיד נוספים לצורך קביעת שעות ההשגחה ושכר למשגיח.

בעלי התפקידים שיזומנו לפגישה זו הם:

  • מנהל מחלקת הכשרות
  • מפקח המיועד לפיקוח המקום
  • מזכיר מחלקת הכשרות
  • משגיח ע"פ צורך

*מועד הפגישה תוך 7 ימי עסקים

אופן קבלת כשרות לפסח

בעלי עסקים שברשותם תעודת כשרות מטעם הרבנות המקומית ראשון לציון
והינם מעוניינים לקבל כשרות פסח עליהם לפנות למחלקת הכשרות חודש וחצי לפני פסח.

יש למלא טופס ייעודי המצורף בקישור למטה.
הודעות שיתקבלו בפרק זמן קצר מחודש וחצי – לא יאושרו (וזאת בשל ההיערכות הנדרשת למתן כשרות לפסח)!

ניתן לפנות אלינו במייל – m039599581@gmail.com
או בפקס – 03-9599588 למזכיר מחלקת הכשרות.

מצורפים מטה: טופס הנחיות לפסח, טופס היערכות לקראת פסח והכשרה / תיקון

*בעל עסק – בכל פניה ציין מספר טלפון בו ניתן ליצור אתך קשר, עדיפות לטלפון נייד. 

לשירותכם קישורים שימושיים

להלן רשימת העסקים אשר קיבלו תעודת כשרות על ידי המועצה הדתית ראשון לציון

לפניכם רשימת העסקים אשר הוסרה מהם תעודת כשרות על ידי המועצה הדתית ראשון לציון

מצאתם חשש לליקוי כשרותי בבית העסק באפשרותכם לדווח על גבי הטפס הנלווה על מהות הליקוי.

באפשרותכם למלא טופס ייעודי זה ולדווח על הליקוי לגורמים המטפלים בכך במועצה הדתית ראשון לציון.